Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

VII. Česko - Slovenská bál

Regionálna Obec Slovákov pořádá VII. Česko Slovenský bál jako oslavu přátelství a podporu rozvoje kulturně‑společenských vazeb obou národů pod záštitou primátora města Hradec Králové a primátora družebního města Banská Bystrica. V programu vystoupí soubory a sólisté z Čech a Slovenska.

Koná se 28. ledna – sobota od 19:30 hodin, Malý a Velký sál Adalbertina.

Rezervace vstupenek na telelefonech: 495 270 623 nebo 606 368 236.

Regionálna Obec Slovákov
Tel.: +420 495 270 623
www.slovaci-hk.cz

Zdroj: Adalbertinum
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“