Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Malujeme po síti 2012 – Nápady, které změnily svět

Ztvárněte dobré nápady nebo činy, které sehrály ve vývoji světa a lidstva významnou úlohu. Může to být jakákoli oblast lidské činnosti – významný vynález, unikátní výtvarné dílo, humánní čin nebo vítězství dobra.

Tipy pro vás - první vykřesání ohně, vynález kola, osobnost Leonarda da Vinciho, sir N. G. Winton a záchrana židovských dětí, činy Matky Terezy atd. atd.

Pomoci vám může výstava Národního muzea Vynálezy a vynálezci, která byla nedávno otevřena v Nové budově NM, představuje vynálezy a objevy významných osobností české vědy. Objevíte zde osobnosti českých vědců a vynálezců, kteří se zapsali do dějin vědy a techniky. Nechte se touto výstavou inspirovat k tvorbě.
A pokud budete chtít ztvárnit raději konání dobra, návštěvou této výstavy rozhodně neprohloupíte.

Podmínky soutěže pro děti od 5 do 15 let:

Forma
kresba: nejlépe formát A4, akceptujeme ale i větší a menší velikost
rukodělná práce (keramika, dřevo, kov apod.)
počítačová grafika, animace
- grafika: jpg, tiff, rozlišení max. 1280 x 1024 px; posílejte vypálené na CD, včetně 2 až 3 screenshotů z tvorby (postupu práce), nebo vytištěné na A4, příp. e-mailem, max. velikost obrázku 5 MB
- animace 2D, 3D: soubory ve standardních video formátech (avi, mp4, wmv, mov, swf, flv, mpeg-2 (DVD video), mpg) v co nejlepším rozlišení, které si můžete dovolit; posílejte vypálené na CD, DVD, včetně 2 až 3 screenshotů z tvorby (postupu práce)

Práce je třeba zaslat do 31. 3. 2012 na adresu:
Český rozhlas Internet, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, heslo: Nápady, které změnily svět.

Práce se nevracejí a práva k užití patří Českému rozhlasu.

Zadní strana práce musí obsahovat tyto údaje:
- jednotlivci: jméno, věk, bydliště, telefon autora a název díla
- školy, kroužky: jméno, adresa a telefon školy, třída a věk dětí, jméno vyučujícího, název díla

Maximální počet prací: dvě od jednoho autora. Můžete připojit i krátký popis toho, co posíláte; text ale nebude započítáván do výtvarného hodnocení.

Díla ve dvou kolech vyhodnotí porota složená ze známých osobností České republiky.

Originály vítězných prací soutěže budou vystaveny od června v Musaionu – Národopisné expozici NM v Letohrádku Kinských.

V digitální podobě budou k vidění na internetových stránkách Českého rozhlasu malujeme.rozhlas.cz.

Další informace o soutěži získáte také na adrese Českého rozhlasu: Vinohradská 12, 120 99, Praha 2, p. Lenka Kupková;
telefon: +420 602 769 822 nebo +420 221 552 807, e-mail: lenka.kupkova@rozhlas.cz.

Zdroj: Český rozhlas
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“