Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Dobrovolníkem v Číně

Chtěli byste získat zkušenosti, poznat nové přátele a vyzkoušet si jaké to je být dobrovolníkem v zahraničí? Občanské sdružení Together vybírá dobrovolníky pro mezinárodní projekt v Číně, podporovaný Evropskou komisí. Dobrovolníci budou mít příležitost pomoci místní komunitě a zároveň poznají čínskou kulturu a získají spoustu zážitků během dvouměsíčního pobytu na jiném kontinentu.

Together je mezinárodní síť neziskových organizací, v Čechách funguje od roku 2005. Snahou Together je podporovat mladé lidi v jejich rozvoji, zprostředkovat jim možnost interkulturního vzdělávání a podpořit je v aktivní participaci na dění v jejich regionu. Dobrovolnický projekt v Číně je pokračováním nedávno začaté spolupráce mezi organizací Together a čínskými partnery. V současnosti už běží dlouhodobý projekt s názvem Europe-China-Earth, který je zaměřený na problematiku udržitelného rozvoje.

Dobrovolnický projekt je realizovaný v rámci Evropské dobrovolné služby (EDS) programu Mládež v akci (viz www.mladezvakci.cz).V letošním roce budou z Čech vysláni dva mladí lidé ve dvou turnusech. První dva dobrovolníci odjedou do Číny počátkem dubna (7.4.-7.6.2012), další dva odcestují počátkem června (1.6.-1.8.2012). Na místě se setkají s dalšími dobrovolníky z Estonska, Francie a Itálie. Bydlení je zajištěno ve vysokoškolských kolejích, dobrovolníci budou bydlet ve skupinkách, ale každý Čech bude v jiném městě.

EDS je dobrovolnická příležitost, rozhodně to není turistický zájezd nebo brigáda. Je hrazeno základní ubytování, stravování, pojištění, jazykový kurz, malé kapesné a 90% cestovních nákladů. Výběrové řízení proběhne ve dvou kolech. V prvním kole budou na základě písemné přihlášky v angličtině vybráni postupující do druhého kola, které bude vedeno formou osobního pohovoru v Praze. Tento projekt je koncipován pro znevýhodněné mladé lidi (bez ukončeného vzdělání, nezaměstnaní, ze sociálně slabšího prostředí atd.), což bude hrát důležitou roli při výběru.

Požadavky na dobrovolníka:
  • Věk od 18 do 30 let
  • Znevýhodněný mladý člověk (bez ukončeného vzdělání, nezaměstnaní, ze sociálně slabšího prostředí)
  • Komunikativní znalost anglického jazyka
  • Trvalý pobyt v České republice
  • Zájem o Čínu a evropsko-čínské vztahy
  • Odhodlání dobrovolničit a pomoci místní komunitě
  • Motivace aktivně se účastnit projektu a přispět s vlastními nápady
  • Projekt aktivně dokumentovat – fotografie, video, psát články atd.
  • Po návratu do ČR pomoci projekt a jeho výsledky nadále propagovat
Pro dobrovolníky z druhého turnusu: Účast na předodjezdovém školení ve dnech 13.-15.4. 2012 v České republice. Další informace: http://network-together.eu/upload_sec/evs_china.pdf Přihláška: http://network-together.eu/upload_sec/evs_china_app.doc Uzávěrka písemných přihlášek pro první turnus je 5.2.2012. Uzávěrka písemných přihlášek pro druhý turnus je 15.3.2012. Vyplněné přihlášky zašlete na adresu eva.peterkova@network-together.eu Další informace o činnosti Together najdete na stránkách www.networktogether.eu a na Facebooku http://www.facebook.com/together.czech.republic. Zdroj: Together
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“