Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Den workshopů pro studenty SŠ

​Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové pořádá ve čtvrtek 9. února 2012 Den workshopů pro studenty středních škol. Od 13 do 16.30 hodin budou v budově Filozofické fakulty UHK (nám. Svobody 331) probíhat prezentace jednotlivých kateder a nabízených studijních oborů; uchazeči budou mít kromě jiného možnost vyzkoušet si přijímací zkoušky nanečisto.

Další informace naleznete na stránkách univerzity (www.uhk.cz) a v dokumentu http://www.uhk.cz/cs-cz/aktuality/verejne-informace/kalendar-akci/Documents/Den%20workshop%C5%AF%20pro%20studenty%20S%C5%A0.pdf

Zdroj: UHK
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“