Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Změny ve výplatě dávek sociální péče

Výplaty dávek sociální péče (dávek pomoci v hmotné nouzi, dávek pro osoby se zdravotním postižením a příspěvku na péči) budou k 1. 1. 2012 přemístěny z Magistrátu města Hradec Králové na Úřad práce v Hradci Králové ve Wonkově ulici. Oddělení dávek sociální péče Magistrátu města Hradce Králové se z důvodu stěhování agend na úřad práce od 20. prosince 2011 pro veřejnost uzavírá. Ve zcela výjimečných případech budou vyřizovány i po tomto termínu dávky hmotné nouze. Případné žádosti o ostatní dávky po termínu 20. 12. 2011 bude přijímat podatelna magistrátu města a budou vyřízeny prostřednictvím úřadu práce v lednu 2012.

Zdroj: Magistrát města Hradce Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“