Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Guyana – rok v Jižní Americe jako dobrovolnice v sirotčinci

Guyana – rok v Jižní Americe jako dobrovolnice v sirotčinci. Křesťanské mateřské centrum Sedmikráska vás zve ve čtvrtek 24. listopadu 2011 – od 10:00 hodin na besedu s Bc. Adélou Zelbovou o jejích zážitcích z pobytu v této exotické země.

Kromě dobrovolnické činnosti navštívila také Indiány v pralese a v hlavním městě se potkala s dredatými rastafariány. Vyprávění bude doplněno promítáním diapozitivů. Hlídání dětí po dobu besedy zajištěno. Platí se obvyklé pobytné.

Místo: KMC Sedmikráska
Čas: 10:00
Organizátor: Křesťanské mateřské centrum Sedmikráska

Zdroj: MC Sedmikráska
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“