Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Červené kontejnery usnadní sběr elektroodpadu

Obyvatelé Hradce Králové mohou nově třídit ve speciálních kontejnerech také vysloužilá drobná elektrozařízení a baterie. Umožňuje jim to dvacet nádob
červené barvy, které v hustě zalidněnýchčástech města, většinou na sídlištích, rozmístila nezisková společnost Asekol.

Do červených kontejnerů mohou lidé vyhazovat například kalkulačky,
mobilní telefony, klávesnice, elektrické hračky a další malá elektrozařízení. Sběr není náhodný, protože právě ona končí v popelnicích, odkud se k ekologické likvidaci nedostanou, mnohem častěji, než větší druhy elektroodpadu. „Z našeho průzkumu vyplývá, že lidé považují tradiční sběrná místa, jako jsou například sběrné dvory, za příliš vzdálená. V důsledku toho pak do nich odmítají nosit elektrozařízení, která se bez problémů vejdou do popelnice. Takový osud má například více než polovina elektrických hraček,“ uvedla regionální zástupkyně společnosti Asekol Lenka
Vorlová. Rozměrnější zařízení, například televizory, mohou lidé i nadále
odevzdávat do sběrných dvorů Hradeckých služeb nebo při koupi nového
spotřebiče v prodejně. Červené nádoby na drobná elektrozařízení už
fungují v několika městech republiky. Hradecké červené kontejnery jsou
navíc vybaveny kapsou na sběr baterií. „Kontejnery na drobný odpad vítáme
jako vynikající doplněk naší stávající sběrné sítě. Občané teď mají
možnost elektroodpad vracet na více než 80 místech, což je o polovinu více
než vloni,“ sdělil vedoucí odboru správy majetku města Ondřej Votroubek.

Seznam míst, kde jsou v Hradci Králové rozmístěny
kontejnery na drobné elektro:
Foerstrova - před zdravotním střediskem
Sokolovská - u parčíku
Veverkova - u Metuje
Baarova - naproti rest. Labská
V Lipkách - křiž. Šafaříkova
Eliščino nábř. - u Sokola
Průmyslová - malý růžek
nám. 28. října - OD Tesco, křiž. Chelčického
Pospíšilova - naproti poště
Gagarinova (Severní) - naproti Severce
tř. SNP křiž. - Blahoslavova
Mrštíkova - naproti Policii ČR
Na Občinách - naproti rest. Na Hrázce
Čajkovského - u zvonů
tř. E. Beneše - Albert, J. Masaryka
tř. E. Beneše - u krámku na schodech
Vysocká - 1. stanoviště od točny
Štefánikova - u Hvězdy, u zvonů
M. Horákové - vedle zvonů
Svitavská - Albert, u zvonů

Zdroj: Magistrát města Hradce Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“