Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Nástroje sběru a distribuce informací pro mládež

Cílem klíčové aktivity Podpora informačního systému pro mládež (ISM) projektu Klíče pro život je i rozvoj nástrojů sběru a distribuce informací pro mládež.

On-line katalog, který je rozcestníkem ke kontaktům a službám, jež mladí lidé nejčastěji vyhledávají (v oblastech cestování, poradenství, práce, sociálně patologických jevů, volného času, vzdělávání, občanství). Jednotná, pravidelně aktualizovaná a otevřená databáze informací (http://ikatalogy.nidm.cz/) si již našla své uživatele, kterých je měsíčně přes 10 tisíc. Zároveň jsme připravili atraktivní set článků a aktualit, příkladů činnosti i dobré praxe z oblastí práce s dětmi a mládeží – internetový časopis REMIX (http://remix.nicm.cz/), jehož tvůrci a hlavními přispívateli jsou právě regionální redaktoři. Jan název napovídá, jedná se o regionální mix informací určených pro mládež v jednotlivých krajích ČR.

Rozvoj výše uvedených nástrojů a aktivit budou pokračovat také v roce 2012, a to pod hlavičkou Národního informačního centra pro mládež (NICM). V této souvislosti bychom chtěli nabídnout spolupráci – volné čerpání informací z internetového časopisu Remix a iKatalogů. Forma možné spolupráce tkví buďto v zasílání článků pro tu sekci webu konkrétní organizace či instituce, která je určena přímo mladým lidem či v nastavení aktivního prokliku. Vítáme pochopitelně oboustrannou spolupráci, a proto rádi přijmeme pravidelnější informace z kraje či města, od jednotlivých organizací či institucí, která se tak zařadí mezi dobrovolné redaktory časopisu plného informací pro mládež. Věříme, že tato spolupráce bude přínosná oběma stranám a především pak mladým lidem.

Návštěvníkům svých stránek můžete nabídout odkazy na časopis Remix a iKatalogy těmito HTML kódy:


iKatalogy Královéhradeckého kraje

Časopis REMIX


Svým čtenářům můžete nabídnout i sloupek s nejnovějšími články celého Remixu nebo jen z vašeho kraje zakomponovaný přímo do vašich stránek. Design se přizpůsobí vašim stránkám. Neváhejte nás kontaktovat s technickými dotazy.

V případě zájmu o spolupráci či další informace se obracejte na ICM Hradec Králové a garantku Podpory informačního systému pro mládež na:
Mgr. Alice Marciszová
alice.marciszova@nidm.cz
221 850 805
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“