Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Den otevřených dveří na UHK

http://img842.imageshack.us/img842/5240/15404746.jpgHradec Králové - V pátek 6. ledna 2012 se od 8.30 do 14 hodin v Objektu společné výuky koná Den otevřených dveří Univerzity Hradec Králové.

Kde?
Objekt spolecné výuky, Hradecká 1227, Hradec Králové

• UHK nabízí více než 100 bakalářských, magisterských
a doktorských studijních oborů
• stáže v zemích Evropské unie a mimo Evropu
• ubytování ve vysokoškolských kolejích
• podporu studentů se specifickými potřebami
• prátelské studijní prostredí

Rozpis prezentací jednotlivých univerzitních součástí:

Pedagogická fakulta
Fakulta informatiky a managementu
Filozofická fakulta
Ústav sociální práce

Zdroj: Univerzita Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“