Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Město nabízí byty k pronájmu

Odbor správy majetku města královéhradeckého magistrátu oznamuje
vypsání výběrového řízení na pronájem volných obecních bytů.
Seznam bytů včetně termínů ukázek je možné získat na odboru správy
majetku města nebo na internetových stránkách - www.hradeckralove.org./odbory magistrátu/odbor správy majetku
města/oddělení správy nebytových prostor, veřejných statků a bytů/úsek
bytů/výběrová řízení, a dále na úřední desce.
Bližší podmínky výběrového řízení a formulář žádosti je k dispozici rovněž
na odboru správy majetku města a na jeho internetových stránkách.

Zdroj: Magistrát města Hradce Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“