Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Program Gabriel

Chceš se i Ty stát součástí týmu dobrovolníků?
Co by to obnášelo?

Věk 15 – 26let
V rámci programu GABRIEL směřují dobrovolníci svou pomoc seniorům, nemocným
a zdravotně postiženým lidem.

Činnosti dobrovolníka:
- procházky, doprovod (třeba jednou týdně)
- společnost při trávení volného času – rozhovor, četba, křížovky, výtvarná činnost
- pomoc při výletech, kulturních nebo tvořivých aktivitách

Dobrovolníkům je poskytnuto:
- školení pro práci s cílovou skupinou
- smlouvu a pojištění
- informace o konkrétních činnostech
- podporu při řešení možných potíží
- pravidelná setkání s dalšími dobrovolníky, supervizi
- potvrzení o dobrovolnické službě

Kde by jsi působil/a? - Dvůr Králové nad Labem

Zastřešující organizace: Diecézní katolická charita Hradec Králové

Kontakt na koordinátora:
Farní charita Dvůr Králové n. Labem
Tel.: 734 435 102
Email: dobrovolnici.charita.dk@centrum.cz

Zdroj: EuropeDirect Dvůr Králové nad Labem
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“