Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Chmury i naděje Karla Jaromíra Erbena

Koná se v úterý 15. listopadu v 17 hodin, v přednáškovém sále Knihovny města Hradce Králové v 1. patře, Tomkova 177.

Komponovaný pořad pro veřejnost životu a dílu básníka K. J. Erbena. Akce se koná v rámci festivalu Dny poezie 2011. Vstupné dobrovolné.

Zdroj: Knihovna města Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“