Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Cinema Open 2011

V artkině Centrál v Hradci Králové se ve dnech 11. – 12. listopadu 2011 uskuteční 2.ročník festivalu nezávislých filmů Cinema Open. Divákům bude představen nezávislý a nekomerční proud kinematografie, jenž se vyznačuje žánrovou pestrostí a velkou invencí. V programu festivalu se objeví hrané, dokumentární a animované snímky českých i zahraničních autorů či studentů filmových škol (FAMU, FAMO,VŠMU). Na velkém plátně moderního sálu se objeví výkony mnoha populárních herců, např. Zdeňka Svěráka, Pavla Lišky, Milana Lasicy, Chantal Poullain - Polívkové a dalších. Hostem letošního ročníku festivalu bude profesionální režisér a profesor FAMU Rudolf Adler. Jeho tvorbě bude věnován večerní programový blok, kde představí své dva snímky Střepy pro Evu a Hrom do kapelníka. Objeví se v nich paleta známých českých herců od Svatopluka Skopala, Petra Kostky, Jiřího Lábuse až třeba po Ondřeje Havelku.

Mimo hlavní program nabídne festival i projekce pro žáky a studenty hradeckých škol a blok animovaných filmů pro rodiče s dětmi. Po oba dva festivalové dny budou v prostorách kina probíhat animační dílny či ukázky filmové 3D techniky, o kterou se postarají studenti hradecké Střední školy aplikované kybernetiky.

Více informací k programu naleznete na www.cinemaopen.cz

Zdroj: Město Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“