Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Jan Dungel: Zvířata Jižní Ameriky

Venezuelské velvyslanectví v rámci oslav 200. výročí nezávislosti Venezuely 5. července 1811 ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové a statutárním městem Hradec Králové připravilo v ýstavu a promítání dokumentu věnované českému ilustrátorovi a malíři Janu Dungelovi .

Výstava Jan Dungel: Zvířata Jižní Ameriky bude k vidění v objektu společné výuky Univerzity Hradec Králové, Hradecká ulice 1227, ve dnech 15. 11. – 15. 12. 2011. Zahájení výstavy proběhne 15. 11. v 16:30 hodin a od 17:00 je v aule Univerzity Hradec Králové připraveno promítání dokumentárního přírodopisného snímku Štětcem a mačetou, který zachycuje několikatýdenní výpravu expedice Maturaca při hledání přirozeného říčního propojení veletoků Amazonky a Orinoka.

Zdroj: Město Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“