Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Seminář "Jak komunikovat s veřejností"

Náchod - Seminář "Jak komunikovat s veřejností" o metodách prezentace neziskového sektoru a dobrovolnictví na veřejnosti se koná v pátek a v sobotu 21. a 22.10.2011 v klubu SVČ Déčko Náchod. Začátek je v pátek v 9:00 (pokud pracující mohou až odpoledne, i tak mohou přijít a získají stále řadu užitečných informací).

Přihláška: telefonicky či mailem na adresu andrea.kulichova@decko-nachod.cz

Další informace získáte na stránkách organizátora (www.decko-nachod.cz), telefonem či mailem.

Plakátek na akci (pro zvětšení klikněte)


Zdroj: Déčko Náchod
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“