Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)
Obvyklé každoroční vítání Martina na bílém koni má i letos v podtextu slogan, že zimou turistická sezóna v Hradci Králové a na Hradecku nekončí. Koná se 11. listopadu pod Bílou věží.

"Důkazem toho budou mnohá pozvání na akce a zajímavosti nejen v Hradci, ale i v okolí. Nezbytnou součástí bude i křest nových propagačních materiálů, které budou tou správnou navigací pro nerozhodnuté," uvádí Milena Březinová z odboru kultury a cestovního ruchu Magistrátu města Hradec Králové.

Součástí programu bude i promítání animovaných příběhů osobností českých duchovních dějin a prezentace nového turistického průvodce věnovaného jednotlivým regionům České republiky a příběhům osobností, které ovlivnily duchovní dějiny nejen v samotném regionu, ale i v širším národním či dokonce celoevropském měřítku.

Ve čtvrt na šest vystoupí žáci ze ZUŠ Habrmannova v kapli sv. Klimenta a návštěvníci mohou zavítat nejen do kaple, ale i na Bílou věž či do katedrály sv. Ducha. Všechny tyto objekty budou zvát k prohlídkám až do šesté hodiny večerní.

„Ve stáncích bude připravena ochutnávka a prodej svatomartinských rohlíčků a svatomartinského vína, nabídka perníčků, medoviny a svíček, čokolády a vánočních inspirací. Obdivovat všichni mohou také ukázky kovářského řemesla a případně zakoupit některý z krásných kovaných předmětů,“ doplňuje Březinová.

Zdroj: Město Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“