Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Od dlouhých siest k tvrdé práci

KPřednáška se koná ve středu 23. listopadu v 18,00 hodin, v přednáškovém sále Knihovny města Hradce Králové v 1. patře, Tomkova 177

Druhý díl ze série SEM a TAM (pořádané mezinárodní studentskou organizací AIESEC) vám představí zahraničního hosta, španělského studenta, který již delší dobu pracuje v České republice. Podělí se s vámi o své pocity z českého pracovního prostředí a bude se snažit najít rozdíly v pracovních stereotypech obou zemí.

Zdroj: Knihovna města Hradce Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“