Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Smaltované šperky - tvořivá dílna

Přijďte si vyzkoušet jedno z krkonošských řemesel. V 19. století si zde lidé běžně vyráběli a zdobili nádobí pomocí metody smaltování. Vy máte možnost udělat si drobné šperky z odpadové mědi a vyrobit tak dárek pro své blízké nebo sami pro sebe. Dílna proběhne v sobotu 22.října od 13 do 17 hodin na Severu v Horním Maršově.

Cena kurzu je 100 Kč,veškerý materiál bude zajištěn, přihlášky posílejte nejpozději 2 dny předem na email monika.kosinova@ekologickavychova.cz nebo volejte 739 203 208

Leták na akci: http://sever.ekologickavychova.cz/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=366&Itemid=155

Zdroj: Středisko ekologické výchovy a etiky SEVER
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“