Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Klub pro studenty na náměstí zahájil provoz

Úplně nový studentský klub se předevčírem orevřel v Hradci Králové na Velkém náměstí v Úzké ulici.

V září tohoto roku byla v Hradci Králové založena Studentská unie. Jde o organizaci studentů a absolventů UHK, která bude výraznou podporou studentského života v krajském městě. Mezi její aktivity patří rozvoj kulturního, společenského a sportovního života studentů. Studentská unie není žádnou novinkou. Ve světě i v jiných městech České republiky funguje velmi úspěšně a je záštitou mnoha zajímavých akcí a projektů. Vydává časopisy a pořádá odborné přednášky pro své členy.

Jednou z prvních aktivit unie je spolupráce s nově vzniklým klubem Level Music Club, který je určený právě mladým lidem. Oficiální studentský klub otvírá již dnes. Starý nefungující prostor na Velkém náměstí v Úzké ulici prošel kompletní rekonstrukcí s cílem oživit zábavu v této části města a sloužit studentské komunitě, která je v tomto městě velmi výrazná. Jen za minulý rok se hlásilo do Hradce téměř 14 tisíc studentů. Klub slibuje zajímavé prostředí, slevy pro členy unie, programy určené mladým lidem, spolupráci se zajímavými partnery, vouchery.

Zdroj: Hradecký deník
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“