Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Hudební fórum Hradec Králové

Další ročník festivalu Hudební fórum Hradec Králové se koná ve dnech 1. - 11. listopadu 2011 ve Filharmonii Hradec Králové.

Nadregionální charakter festivalu je dán spojením s ČRo 3 - stanicí Vltava, která všechny koncerty živě přenáší. Balance mezi soudobou hudbou a posluchačskou přístupností vychází z nasazování titulů, které slaví úspěchy na zahraničních koncertních pódiích. Dramaturgie je postavena na tématických vazbách mezi jednotlivými skladbami koncertního programu, nevyhýbá se staronovému konceptu propojení komorní a orchestrální hudby. Koncerty jsou doprovázeny light designem.

Veškeré informace naleznete na stránkách http://www.hfhk.cz/

Zdroj: www.fhk.cz
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“