Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Islamizace III

Sdružení AntiMešita, o. s., a AntiMešita-Envi, o. s., vás zve na diskuzi, která se koná 10. 10. 2011 od 17:00 hodin v konferenčním sále SVK HK. Diskutující: Hana Orgoníková (ČSSD, poslankyně PSP ČR) Béatrice Radosa (konvertovala k islámu, nyní z islámu vystoupila) Tomáš Petráček (přednášející, Univerzita Hradec Králové) Valentin Kusák (předseda AntiMešita, o. s., a AntiMešita-Envi, o. s.) Moderuje: Radim Panenka (šéfredaktor, Hradecké slovo) Další informace: http://www.svkhk.cz/getattachment/f7372e71-09fa-41f9-9f15-97f5d5317394/Islamizace-III.aspx Zdroj: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“