Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Maturanti mohou vyhrát luxusní večírek

Jazyková škola a vzdělávací společnost Tutor s přicházejícím podzimem kromě jazykových a přípravných kurzů připravuje také zábavnou a kreativní soutěž pro maturitní ročníky středních škol, gymnázií, středních integrovaných škol a středních odborných učilišť v České republice.

Soutěž láká studenty na získání hlavní ceny – pomaturitního večírku v hodnotě 50 000 korun.

Soutěž s názvem „Maturanti mají talent“ spočívá v zasílání soutěžních videí, která představí talent každé třídy. V první části soutěže mají přihlášené třídy za úkol zaslat video, na kterém vybraný jedinec nebo malá skupinka představí svůj talent. Cílem je pak naučit tento specifický talent celou třídu nebo co největší počet jejích studentů. Své úpěnlivé snažení pak budou soutěžící mapovat v druhém videu, které zašlou společnosti Tutor. Toto video bude obsahovat reportáž z nácviku celé třídy. Nejdůležitějším prvkem soutěže je ale samozřejmě poslední, třetí, vrcholové video. Zde studenti předvedou celou show, tedy jak se daný talent naučili.

Vítěz soutěže bude vybrán na základě hodnocení desetičlenné poroty složené ze zaměstnanců společnosti Tutor, která vezme při svém hodnocení v potaz všechna tři videa soutěžících a bude hodnotit především originalitu talentu, zajímavost finálního provedení a také týmovou spolupráci třídy.

Dále bude vedle výběru třídy, která získá pomaturitní večírek v hodnotě 50 000 korun, probíhat také hlasování veřejnosti a to jak na sociální stránce Facebook, tak na webových stránkách společnosti Tutor. Na obou stránkách bude společnost Tutor videa postupně zveřejňovat a návštěvníci budou moci hlasovat pro svá nejoblíbenější videa i třídy. Výherce neboli nejoblíbenější třída s nejvyšším počtem hlasů pak získá „cenu sympatie“ v podobě adrenalinového odpoledne v hodnotě 10 000 korun.

Třídy se mohou přihlašovat do soutěže od začátku října 2011, a to prostřednictvím přihlášek, které jsou ke stažení na webu společnosti Tutor. Uzávěrka přihlášek je 31. října.

Následně až do konce listopadu mohou soutěžící hledat svůj talent a pracovat na prvním videu, jež musí společnosti Tutor odeslat do 30. listopadu. Podobně je to i s druhým videem, ve kterém studenti mapují svou snahu naučit se talent a které musí odevzdat stejnou cestou jako první video do 31. ledna 2012. Na finální video je samozřejmě vyměřen o něco delší čas, takže závěrečná show musí být doručena pořadateli soutěže do 31. března 2012.

Hlasování v soutěži „Maturanti mají talent“ bude probíhat na webových stránkách společnosti Tutor a také na facebookové stránce soutěže až do konce dubna 2012. Výherci soutěže „Maturanti mají talent“, kteří získají cenu v podobě pomaturitního večírku za 50 000 korun, a výherci veřejného hlasování budou zveřejněni společností Tutor nejpozději 16. května 2012.

Zdroj: Hradecký deník
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“