Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Jak se vyrovnat s těžkou životní situací

Ve čtvrtek 6. října v 17.00 jste srdečně zváni na přednášku Pavla Kalpakcise Jak se vyrovnat s těžkou životní situací. Podtitul zní Logoterapie – aneb Jak se vyrovnat se smrtí, vinou a utrpením. Začátek v 17.00 v konferenčním sále v 5. NP. Vstupné 50/25 Kč. (Slevy se vztahují na seniory, studenty a držitele průkazu ZTP.) Další informace: http://www.svkhk.cz/getattachment/81917938-7c39-4925-b475-c2c52beb0777/Jak-se-vyrovnat-s-tezkou-zivotni-situaci.aspx Zdroj: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“