Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Prsten od vévodkyně (autorské čtení)

Spolek přátel krásného slova a SVK HK vás v rámci Týdne knihoven zvou 3. října 2011 od 16:00 hodin do konferenčního sálu v 5. podlaží na autorské čtení Františka Novotného spojené s autogramiádou a představením nové ediční řady Kroniky karmínových kamenů nakladatelství Zoner Press. František Novotný, zkušený autor nejen na poli fantasy a sci-fi, zahajuje edici „Kroniky karmínových kamenů“ románem o ikoně české literatury, Boženě Němcové. Skutečné události ze života této významné postavy českých dějin se v příběhu prolínají s fikcí a vše začíná a končí v současné realitě. Další informace: http://www.svkhk.cz/getattachment/44295eef-11e0-4b41-86b0-6026c0811a75/Prsten-od-vevodkyne-(autorske-cteni).aspx Zdroj: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“