Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Dernisáž 0. ročníku výstavy Konkretisté v HK

V úterý 4. října 2011 v 16.30 hod. si Vás dovolujeme pozvat na diskuzní fórum v rámci dernisáže 0. ročníku výstavy Konkretisté v HK. Vystavili: Nikos Armutidis, Fanis Ainacidis, Michal Čepelka, Ladislav Daněk, Jan Doskočil, Eva Francová, Vladana Hajnová, Zdeněk Halla, Vladimír Havlík, Pavel Hayek , Jan Herynek, Pavel Herynek, Tomáš Herynek, Pavel Hošek, Dušan Hřebíček, Lenka Hypiusová, Zbyněk Janáček, Jaroslav Jebavý, Ladislav Jezbera, Petr Jindra, Kateřina Joselová, Jiří Krtička, Zdeněk Macháček, Václav Malina, Štěpán Málek, Luděk Míšek, Lenka Nepovímová, Eduard Ovčáček, Vladimír Pospíšil, Lubomír Přibyl, Aleš Pudil, Šárka Skalická, Jan Stolín, Aleš Svoboda, Jiří Valoch, Jan Vyleťal a čestní hosté František Kyncl i. m. a Jiří Hilmar. Na veřejně přístupnou konferenci jsou přizváni umělci a teoretici z celé ČR. Moderují teoretička umění Martina Vítková a sochař Štěpán Málek. Pořádá SVK v Hradci Králové a KK3 Klub konkretistů. Vstup volný. Další informace: http://www.svkhk.cz/getattachment/383776f2-3b0b-45d9-8d13-a3fcdec29ed0/KONFERENCE-V-HK-v-ramci-dernisaze-0--rocniku-vysta.aspx Zdroj: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“