Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Přípravný kurz pro uchazeče o studium medicíny

Výuka probíhá v 15 týdnech cca ve čtrnáctidenních intervalech po 6 vyučovacích hodinách (vždy v sobotu). Výuka: začíná 8. 10. 2011, končí 28. 4. 2012 Cena kurzu: 5 000,- Kč (Zvýhodnění pro děti zaměstnanců LFHK a FNHK) Úhrada: č. ú. 3716290/0300, var. sym. 83080 ČSOB, a. s., Hradec Králové (příkaz k úhradě není doklad o platbě poplatku!!!) Vyučované předměty: biologie (B) 20 h fyzika (F) 28 h chemie (CH) 28 h somatologie (S) 14 h Výukové hodiny: 1. dvouhodina 9.00 - 10.30 h 2. dvouhodina 10.45 - 12.15 h 3. dvouhodina 12.45 - 14.15 h Okruhy otázek, náplň a program kurzu obdrží účastníci při zahájení výuky, která začíná 8. 10. 2011 ve Velké posluchárně LF od 9.00 h. Kapacita kurzu je 260 osob, přihlašování je možné až do naplnění kapacity.: Další informace včetně přihlášky naleznete na stránkách http://www.lfhk.cuni.cz/article.asp?nArticleID=148&nLanguageID=1 Zdroj: Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“