Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Město Hradec Králové má svoji encyklopedii

Vydavatelství Garamon představilo minulou sobotu na Slavnostech královny Elišky dvojdílnou Encyklopedii města Hradce Králové. Publikace obsahuje 1273 encyklopedických hesel vztahujících se k Hradci Králové a je považována za unikátní počin. S nápadem vytvořit městskou encyklopedii přišla bývalá náměstkyně primátora Pavla Finfrlová společně s někdejším primátorem Otakarem Divíškem. Vzorem se stala obdobná publikace, kterou připravily České Budějovice. V průběhu pěti let, kdy encyklopedie vznikala, se na jednotlivých heslech podílelo 143 autorů. "V Českých Budějovicích zpracovával encyklopedii profesionální tým České akademie věd. My jsme šli jinou cestou. Stanovili jsme 40 tematických okruhů a k nim vybrali redaktory. Ti měli za úkol oslovit jednotlivé autory, připravit seznam témat a zajistit jejich zpracování," uvedl historik a bývalý ředitel Muzea Východních Čech Zdeněk Zahradník, který se spolu s Jaroslavou Divišovou podílel na redakčním zpracování. "Některá témata jsou zpracována velmi podrobně, například vývoj a současný stav školství v Hradci Králové, v některých oblastech máme ještě jisté rezervy, chybí například podrobnější dějiny průmyslu na území města. Zde se otevírá prostor třeba pro studenty vysokých škol, aby tato témata dopracovali," uvedl Zdeněk Zahradník. Autoři jsou si také vědomi, že encyklopedie může obsahovat chyby, proto byla zřízena e-mailová schránka EncyklopedieGaramon@seznam.cz, kam je možné adresovat veškeré připomínky a náměty. Zda bude v budoucnu zpracováno 2. doplněné vydání, nebo zda se encyklopedie objeví i v elektronické podobě, dosud nebylo rozhodnuto. Encyklopedie města Hradce Králové vyšla v nákladu 2000 kusů a podle slov Pavla Kubáta z Garamonu již byla distribuována do všech královéhradeckých knihkupectví. Cena by neměla přesáhnout 1000 Kč. Zdroj: Město Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“