Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Letní škola historiků

Filozofická fakulta UHK zve na Letní školu historiků 2011, která se koná 23. a 24. září 2011. Jedná se o tradiční akci určenou učitelům, historikům, pracovníkům paměťových institucí, badatelům, studentům a všem zájemcům o historii z řad veřejnosti. LŠH se uskuteční v budově Filozofické fakulty UHK na náměstí Svobody 331 v Hradci Králové. Další informace naleznete na: http://uhk.cz/SiteAssets/Lists/Aktuality/EditForm/Pozv%C3%A1nka%20na%20Letn%C3%AD%20%C5%A1kolu%20historik%C5%AF%202011.pdf

Zdroj: UHK
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“