Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Nová chráněná dílna v Hradci Králové

Obecně prospěšná společnost Skok do života od září provozuje Ladílnu, novou chráněnou dílnu v Hradci Králové. Pracují zde lidé s mentálním postižením. „V současné době máme dva zaměstnance a během října přijmeme dalších sedm pracovníků s převážně mentálním postižením. Poskytujeme služby v oblastech úklidových, kancelářských či dekorativních pracích,“ uvedla vedoucí chráněné dílny Ilona Šimková. Dílna poskytuje náhradní plnění, čímž si větší firmy mohou splnit zákonnou povinnost odebírání služeb, výrobků nebo zadávání zakázek zaměstnavateli s více než padesáti procenty lidí se zdravotním postižením. „Dostali jsme dotaci od úřadu práce na zřízení pracovních míst, ale samozřejmě budeme rádi, když nám kdokoliv finančně či materiálně pomůže dílnu vybavit,“ dodala Ilona Šimková. Další informace naleznete na stránkách organizace, http://www.skokdozivota.cz/ Zdroj: Hradecký deník
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“