Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Možnost mimořádného studia na UHK

Rozšířit si své znalosti může na Univerzitě Hradec Králové každý zájemce. Na Fakultě informatiky a managementu v oborech Management cestovního ruchu a Finanční management probíhá mimořádné studium. Výše poplatku za studium základního programu činí 13 000 korun za semestr, tedy 26 000 korun za akademický rok. „Studenti této formy nejsou studenty vysoké školy, mohou však načerpat stejné znalosti. Předpokládá se ukončené středoškolské vzdělání, není však podmínkou. K přijetí není nutné ani skládat přijímací zkoušku, rozhoduje pořadí doručení přihlášky. Mimořádné studium na Fakultě informatiky a managementu UHK organizuje Institut dalšího vzdělávání již třetím rokem. Jeho zkušenosti jsou výborné a dokládají velké přednosti této formy studia,“ uvedl tiskový mluvčí UHK Ondřej Tikovský. Vedoucí institutu Dagmar El-Hmoudová přibližuje profil a potřeby typického zájemce o toto studium: „Z velké části jsou našimi uchazeči o studium ženy na mateřské dovolené s ukončeným středoškolským vzděláním, zaměstnanci, kteří si musí zvýšit kvalifikaci v rámci probíhajících restrukturalizací ve firmách, neúspěšní uchazeči o řádné studium a lidé, kteří mají velmi zajímavou pracovní nabídku a chtějí skloubit atraktivní práci se studiem.“ V letošním roce poprvé nastala studentům mimořádného studia možnost požádat o přestup do řádného programu vysokoškolského studia. Přihlášky ke studiu univerzita přijímá do 12. září, rozhodnutí o přijetí bude vydáno nejpozději do 20. září a termín zápisu je stanoven na 30. září. K přihlášení uchazeč použije formulář přihlášky ke studiu na vysoké škole nebo elektronickou přihlášku ke studiu na FIM UHK, dostupnou na stránkách univerzity www.uhk.cz . Zdroj: Hradecký deník, Univerzita Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“