Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Vozíčkáři mohou konečně vyrazit do lesa

Dvě turistické trasy pro vozíčkáře, které měří čtrnáct kilometrů, byly včera slavnostně uvedeny do ročního zkušebního provozu. Pokud se turistické trasy osvědčí, je možné, že vznikne ještě třetí. Nově otevřené trasy pro lidi, kteří jsou odkázáni na invalidní vozík, začínají u lesního hřbitova a na Novém Hradci Králové, kam mohou vozíčkáři dojet městskou hromadnou dopravou. Obě trasy – červená z Nového Hradce a modrá od lesního hřbitova – končí u rybníka Výskyt. „Výhodou je, že cesty se mohou vzájemně kombinovat,“ řekla mluvčí hradeckého magistrátu Magdaléna Vlčková. Projekt letních tras stál zhruba sto tisíc korun, jejich úprava trvala přibližně tři měsíce a podílely se na nich Městské lesy Hradec Králové, občanské sdružení Civitas per Populi a Klub českých turistů. „Nově vytyčené trasy pro vozíčkáře jsou dalším posílením rekreační funkce příměstských lesů a díky pohodlnému parkování u lesního hřbitova je mohou používat nejen Hradečané či osoby na invalidním vozíku,“ uvedl ředitel společnosti Městské lesy Hradec Králové Milan Zerzán. Zdroj: Hradecký deník
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“