Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

20 let nezavíráme oči

Odborný seminář se zážitkovým programem se koná v aule a po celé Univerzitě Hradec Králové, Hradecká 1227. Akce se koná ve středu 21.9.2011, ve spolupráci se Střediskem pro studenty se specifickými potřebami Augustin a pod záštitou děkana Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, doc. Ing. Vladimíra Jehličky, CSc. Celý seminář bude tlumočen do Českého znakového jazyka. Akce skýtá pohled na sociální službu Tyfloservisu v kontextu 20.let a ve spolupráci se zdravotním a sociálním systémem, ale i akademickou půdou. Prezentovat se budou i další poskytovatelé sociálních služeb pro zrakově postižené, TyfloCentrum Hradec Králové o.p.s., SONS ČR a Speciálně pedagogické centrum pro zrakově postižené děti Hradec Králové. Kino Potmě, Odzkoušení navigačního systému pro nevidomé NAVITERIER a výstava pomůcek jsou zážitkové aktivity, které nabídnou aktivní a hravý pohled do světa nevidomých a slabozrakých lidí. Veškeré informace naleznete v pozvánce: http://www.hradeckralove.org/file/3872/ v tiskové zprávě: http://www.hradeckralove.org/file/3873/ v programu: http://www.hradeckralove.org/file/3874/ Zdroj: UHK
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“