Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Překladatelská soutěž pro střední školy „Juvenes Translatores"

Evropská komise (Generální ředitelství Překlady) organizuje překladatelskou soutěž pro střední školy „Juvenes Translatores".

Letošní soutěž bude věnována Evropskému roku dobrovolnictví a bude se konat 24. listopadu 2011.

Více informací naleznete na: http://ec.europa.eu/translatores/index_cs.htm.

Zdroj: MŠMT
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“