Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

39. ročník literární soutěže HALAS

Muzeum Blansko vyhlásilo 39. ročník literární soutěže.

Této soutěže se může zúčastnit každý autor ve věku od 15 do 29 let svými dosud nepublikovanými básnickými texty.

Soutěžní texty v rozsahu maximálně 10 básní, psané na PC nebo strojem, zašlete ve třech kopiích poštou na adresu:
Muzeum Blansko, Zámek 1, 67826 Blansko.

Zásilku viditelně označte HALAS 2011.

Příspěvky je možno zasílat rovněž elektronicky na email lsfh@centrum.cz. Uzávěrka soutěže: 23. září 2011.

Zdroj: Knihovna města Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“