Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Odborný kurz archeologie

Muzeum východních Čech v Hradci Králové pořádá pro zájemce starší 15 let odborný archeologický kurz.

Kurz bude probíhat ve 13 sobotních seminářích od září 2011 do června 2012.

Více informaci včetně rozpisu jednotlivých seminářů naleznete na http://www.muzeumhk.cz/files/edukace/odborny_kurz_archeologie_-_letak.pdf.

Kontaktní osoba: PhDr. Jiří Kalferst, tel. 495 514 624, e-mail: j.kalferst@muzeumhk.cz

Přihlášky zasílejte do 31. srpna 2011 písemně na adresu:
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Eliščino nábřeží 465
500 01 Hradec Králové
nebo e-mailem na adresu info@muzeumhk.cz
V přihlášce uveďte jméno, kontaktní adresu, e-mail a telefon.

Zdroj: Muzeum východních Čech v Hradci Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“