Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Přípravný kurz ruského jazyka

Katedra slavistiky PdF pořádá od 15. do 19. srpna 2011 přípravný kurz k přijímacím zkouškám z ruského jazyka. Podrobné informace a přihlášku naleznete na http://uhk.cz/cs-cz/studium/pripravne-kurzy/nabidka-pripravnych-kurzu/Stranky/default.aspx

Zdroj: Univerzita Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“