Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Putování Hradcem Králové

Putování po dominantách města
Šedesátiminutová prohlídka zahrnuje dvě hlavní dominanty města HK - Bílou věž a katedrálu sv. Ducha. Dozvíte se zajímavé informace o historii katedrály, její stavbě a interiéru. Neméně zajímavá je komentovaná prohlídka Bílé věže zakončená pohledem na město z ptačí perspektivy.
Cena zahrnuje vstup na Bílou věž.
Vstupné pro děti do 12 let 30 Kč, dospělí 60 Kč, sleva 20 Kč při předložení vstupenky z Labyrintu divadla Drak.

Putování historickým městem
Během devadesáti minut se dozvíte mnohé o historické části města zahrnující památky od gotiky po baroko, včetně vybraných pamětihodností z počátku 20. století. Jednotné vstupné 90 Kč, slevu 20 Kč při předložení vstupenky z Labyrintu divadla Drak uplatníte při koupi vstupenky.

Putování Salonem republiky
Devadesát minut prohlídky je věnováno městu, které vzniklo pod vedením významných českých architektů na přelomu 19. a 20. století po zrušení královéhradecké pevnosti. Můžete obdivovat díla Kotěry, Gočára, Lisky, Sandera a dalších.
Jednotné vstupné 90 Kč, slevu 20 Kč při předložení vstupenky z Labyrintu divadla Drak uplatníte při koupi vstupenky.

Putování pohádkovým městem
Královéhradecké stavby jsou bydlištěm mnoha pohádkových postav - skřítků, víl a dalších, kteří dohlíží na události ve městě a bojují se špatnými
lidskými vlastnostmi. Vstupné pro děti do 8 let 40 Kč, dospělí 60 Kč, sleva
20 Kč při předložení vstupenky z Labyrintu divadla Drak. Zlevněné vstupné
uplatníte při zakoupení vstupenky.

Termíny v srpnu:
Vždy v neděli, sraz účastníků u Turistického informačního centra
na Velkém náměstí.

Prohlídky se uskuteční pouze při minimálním počtu účastníků 5 - musí být rezervováno nejpozději do pátku do 18 hodin v systému www.hkpoint.cz.

7. 8.
- 10.00 Putování pohádkovým městem
- 15.00 Putování po dominantách města

14. 8.
- 10.00 Putování pohádkovým městem
- 15.00 Putování historickým městem

21. 8.
- 10.00 Putování pohádkovým městem
- 15.00 Putování Salonem republiky

28. 8.
- 10.00 Putování pohádkovým městem
- 15.00 Putování po dominantách města
- 17.00 Putování historickým městem

Zdroj: Město Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“