Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Jízdné v hradecké MHD vzroste na původní ceny

Ceny jízdného v MHD v Hradci Králové se od 1.9.2011 vrátí na cenovou úroveň roku 2009. Nepůjde však o zlevnění, ceny vzrostou. (V roce 2009 došlo totiž mimo jiné kvůli hospodářské krizi ke snížení cen jízdného.) Důvodem pro plánovaný návrat k těmto cenám jsou stále rostoucí ceny pohonných hmot a očekávané zvýšení DPH od ledna příštího roku.

Další informace naleznete v článku http://zpravy.hradeckralove.cz/clanek.php?id=2557
a nebo na stránkách Dopavního podniku města Hradce Králové
http://www.dpmhk.cz/mhd/jizdne-v-mhd.htm

Zdroj: Město Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“