Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Mezinárodní Horolezecký filmový festival

28. ročník soutěžní přehlídky domácích i zahraničních filmů s horolezeckou tematikou.

Koná se ve dnech 25.8.2011 - 28.8.2011 v kině Teplice nad Metují.

Více informací naleznete na stránkách www.horolezeckyfestival.cz

Zdroj: Královéhradecký kraj
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“