Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Sobotecký jarmark a festival řemesel

Ve dnech 19.8.2011 - 20.8.2011 se koná tradiční Sobotecký jarmark a Festival řemesel na náměstí v Sobotce.

Akce začíná již v pátek večer koncertem skupiny Kabát.

Více informací naleznete na stránkách www.sobotecky-jarmark.cz

Zdroj: Královéhradecký kraj
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“