Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

XIV. Hradecká rallye - Memoriál Zděňka Kuthana

Koná se 3.9. 2011 v Hradci Králové.

Historické automobily a motocykly do roku výroby 1955 budou průběžně odstartovány a projíždět městem. Při zastávkách se budou prezentovat obyvatelům města včetně mladší generace.

Pořadatel:
Veteran Car Club Hradec Králové
Pražská 153, Hradec Králové
Tel.: +420 603 244 272
www.vcchk.cz

Zdroj: Callendarium Regina
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“