Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

MIC Minutes v Technologickém centru

Technologické centrum Hradec Králové zve na akci MIC Minutes. Jedná se o krátké podvečerní setkání s odborníky z praxe, které umožní účastníkům z řad studentů a začínajících podnikatelů získat velmi rychle zpětnou vazbu ke svému podnikatelskému záměru. Akce se koná ve čtvrtek 23. června 2011 od 16 do 19 hodin v technologickém centru Hradec Králové (Piletická 486/19). Podrobné informace naleznete na stránkách http://www.micminutes.cz/.

Zdroj: Univerzita Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“