Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

The Canon Foundation

The Canon Foundation vypisuje výzvu k podávání žádostí o stipendia pro vysoce kvalifikované evropské a japonské vědce.

Stipendia jsou nabízena bez ohledu na výzkumné zaměření pro evropské výzkumníky, kteří chtějí vycestovat do Japonska a japonské výzkumníky, kteří chtějí provádět výzkum v Evropě.

Mezi nezbytné požadavky patří doktorát nebo alespoň magisterský titul.

Stipendia se udělují na dobu nejméně tři měsíce a maximálně na jeden rok.

Uzávěrka je stanovena na 15. září 2011.

Bližší informace o nabídce stipendií naleznete na http://www.canonfoundation.org/_images/_bulletin/CFE_2011_bulletin.pdf nebo na http://www.canonfoundation.org/

Zdroj: Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“