Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

JamRock 2011 - Žamberk

Jeden z nejoblíbenějších hudebních festivalů na východě Čech se uskuteční ve dnech 9. až 11. června v místním přírodním areálu.

Bližší informace naleznete na stránkách festivalu www.jamrock.cz

Zdroj: JamRock
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“