Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Folklorní festival Pardubice – Hradec Králové

Folklórní festival se v sobotu 4. června setkáte s lidovými tanci a písničkami.

Po celý den se konají pořady jubilejního XX. ročníku Folklorního festivalu Pardubice – Hradec Králové. Nechte se zlákat a vyberte si podle chuti, podrobné informace najdete na www.folklornifestival.cz

Masarykovo náměstí 10.00 – 16.30 hodin po celý den řemeslný trh a následující pořady

* Věneček tanců a písniček 10.00-11.30 hod.
Tentokrát s motem: Kdo si hraje, nezlobí…?! Již tradiční pořad dětských folklorních souborů, ve kterém se nás malí tanečníci a muzikanti budou snažit přesvědčit o pravdivosti tohoto rčení. Účinkují: Červánek Hradec Králové, Formánci ze Slatiňan, Jitřenka z Dolní Čermné, Perníček Pardubice, Radost Pardubice

* Muzikanti hrajte 12.00-13.30 hod. a 15:30-16:30 hod.
Účinkují: Doklobouku Hradec Králové, Marien Pardubice

* Průvod účinkujících souborů ve 13.10 hod. vychází od Adalbertina (Třída ČSA)

* Roztančené náměstí 13.30–15.30 hod.
Pořad Roztančené náměstí nabídne již tradičně dvouhodinovou přehlídku tvorby většiny souborů účinkujících na festivalu. Hrát a tančit se bude především „východočesky“, na návštěvu ale zavítáme i do Čech severních, jihozápadních, na Hanou a na slovenskou Myjavu. Zda se roztančí celé náměstí zaručit nemůžeme, festivalové pódium však roztančíme určitě! Účinkují: Červánek Hradec Králové, Dupák Hradec Králové, Nisanka Jablonec nad Nisou, Formani Slatiňany, Sluníčko Rokycany, Prácheňáci Strakonice, Lipka Pardubice, Klas Kralice na Hané, Český lidový soubor Chrudim, Kopaničiar Myjava

Adalbertinum 10.00 – 11.00 velký a malý sál

* Taneční dílna Různé stupně stylizace lidových tanečních kroků, cesta k nim a jejich možné využití v lidovém tanečním divadle. Lektoři Martin Pacek a Eva Ornstová
Muzikantská dílna Hudební úpravy a jak je bezpečně dopravit z partitury až do hlediště. Lektor Marek Janata


Klicperovo divadlo 16.30–18.00 hodin
* Už tú smrť nemelem
Královéhradecký scénický pořad tradičně inspiruje; tu sólovým výkonem zpěváka, jindy zase kompozicí hudební úpravy nebo zpracováním tanečního projevu. Vše, co na diváka z jeviště působí, je v zárodku vedeno tvůrčí rukou autora. Ten však neformuje pouze samotný výkon interpreta. Autorské cesty jsou cenné, protože odlišují jednotlivé soubory, rozšiřují pohled na lidové umění a konečně, posunují ho i blíž k divákovi... A právě autorská jedinečnost v přístupu k lidové látce byla inspirací pro letošní scénický pořad.

* Už tú smrť nesem - Valašský soubor Kašava
Hudebně-tanečně-dramatický obraz, v němž se prolíná motiv smrti v lidském životě s během národopisného roku... zmiňme třeba vynášení Moreny, Velikonoce, Lucky nebo fašank. Premiérově uvedeno v roce 1987, nyní v obnoveném nastudování po 15 letech.

* Nemelem, nemelem - Taneční divadlo BUFO
Na přelomu jednoho století, v jedné hospodě, jedna svatba, jedny křtiny, jedny narozeniny, jedna skoro vražda, jedna sebevražda… Tragi(komi)cký příběh o lásce, žárlivosti, smrti, narození a vůbec o všem lidském. O tom, že muži raději obětují život než hrdost a ženy raději zemřou, než by přestaly žít. Premiérově uvedeno v květnu 2008.


Šrámkův statek | Piletice začátek v 19.00 hod.

* Přijďte pobejt aneb smyslů plný večer
Nebylo by festivalu bez setkání na Šrámkově statku v Pileticích. Ten prošel za posledních dvacet let řadou proměn, připomínám tu nejvýraznější - do roubeného statku byl zakázaný vstup a téměř spadl... Dnes jsou v něm výstavy, peče se v něm chleba. A k lepšímu se, věřím, vyvíjel i piletický pořad.
V minulosti diváci na statku viděli vrcholy několika ročníků soutěže o nejlepší improvizační výkon v tanci mateník, kterou do festivalového programu přinesli manželé Čumpelíkovi. Stejně tak se v místních kulisách vyjímaly koncerty Žalmana a spol., představení divadla DNO... , ale jen jedno mají setkání v Pileticích ve vínku od počátku - je to tady především o setkání, zábavě, zpěvu a tanci. Nejinak tomu bude i letos, takže nezbývá než znovu pozvat tradičním „přijďte pobejt!“. Účinkují soubory: BUFO Praha, Kašava Zlín, Kopaničiar Myjava, Prácheňáci Strakonice Muziky: Klas Kralice na Hané, Lipka Pardubice, Nisanka Jablonec nad Nisou, Sluníčko Rokycany.

Zdroj: Město Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“