Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Graffiti Streeet Jam

Graffiti Streeet Jam pořádá PROSTOR PRO,o.s., v úterý 21. června 2011 od 14:00 na Ulrichově náměstí v Hradci Králové.

Graffiti na legálních plochách v centru města Hradec Králové. Prostor Pro oslovuje mladé lidi a informuje veřejnost o práci terénních sociálních pracovníků, tzv. streetworkerů. Každý si může vyzkoušet graffiti na připravených sololitových deskách. Spreje jsou zdarma. Originální živou ukázku graffiti zajišťují "mistři svého oboru". Pohodovou atmosféru navodí djové, mc´s, bikeři a hudební skupiny.

Více na www.prostorpro.cz.

Zdroj:
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“