Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Fantasy aneb Příběhy pro malé i velké

Výstava: ZUŠ Habrmanova: Fantasy aneb Příběhy pro malé i velké

V pondělí 6. června v 17.00 jste srdečně zváni na vernisáž výstavy, kterou pořádá ZUŠ Habrmanova v galerii U Přívozu (Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové) a která nese název Fantasy aneb Příběhy pro malé i velké. Přijďte se podívat na výstavu prací žáků této školy.

Otevírací doba:
po-pá 14.00-17.00
so 10.00-12.00

Výstava trvá do 20. června.

Vstup volný.

Další informace naleznete na stránkách http://www.svkhk.cz/getattachment/cd3bfd02-1a8f-4f57-b78b-2d45e2864d80/Vystava--ZUS-Habrmanova--Fantasy-aneb-Pribehy-pro-.aspx

Zdroj: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“