Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Literární putování s K. H. Máchou

V úterý 7. června vás Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové srdečně zve na besedu s ředitelem nakladatelství Academia Jiřím Padevětem. Přednáška se bude týkat jeho knihy.

V 17:00 hodin v konferenčním sále knihovny v 5. podlaží.

Zdroj: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“