Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Adoptivní babička - adoptivní vnouček

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové vás zve ve čtvrtek 16. 6. od 17:00 hodin na besedu Hany Kadlecové, která nastíní možnost, jak nezůstat sám.

Konferenční sál v 5. podlaží knihovny.

Další informace naleznete na stránkách http://www.svkhk.cz/getattachment/effa004d-ae87-4fd0-a4be-0b573279ca59/Adoptivni-babicka-adoptivni-vnoucek.aspx

Zdroj: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“