Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Taneční představení: Hanako, Budo

Dne 28.5.2011 od 20:30 se na scéně Divadla Drak, v Labyrintu Divadla Drak, představí Taneční divadlo Honzy Pokusila.

Jedná se o scénický tanec.

Bližší informace naleznete na stránkách http://www.akce.cz/data/image/27/profile-tanecni-predstaveni-hanako-budo-hradec-kralove-sentimentparty.jpg

Další informace naleznete na stránkách divadla www.tdhonzypokusila.com

Zdroj: Divadlo Drak
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“